Rörande vackert för Falu Vildvattenpark!

  • av

2918-02-03

Konstruktion av Falu Vildvattenpark framskrider bra. I veckan har vatten och avlopp grävts in till campingstugor och till servicebyggnad. Det återstår inte mycket av det. Arbetet har passat bra att genomföra nu då snön vräkt ned varje dag i den mest snörika vintern på många år.

I övrigt är allt grävningsarbete klart av fors och målpool. Återstår gör gjutning av pumpstation för forsens pumpar. Det sker när våren kommer.

Bilden visar det stålrör som håller pumpar för forsen. Väldigt trevligt är att det tillverkas av GB-tank, några hundra meter från Falu Vildvattenpark. Smidigt på många sätt!